Directorul General Adjunct Protecţie Socială coordonează activitatea de protecţie socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General şi are următoarele atribuţii principale:

  • Conduce, coordonează şi controlează activitatea direcţiilor aflate în subordinea sa;
  • Verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei în cadrul serviciilor/birourilor/structurilor care oferă servicii sociale cu şi fără cazare, pe care le coordonează;
  • Se subordonează şi răspunde în fața Directorului General;
  • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul General.

Coordonate de contact:
Director General Adjunct:
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100, interior 105
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro