Centrul Deservire este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General Adjunct Economic din cadrul Direcției Economice,  este condus de un șef centru și are ca principale atribuţii:

 

  • Asigură buna exploatare, precum şi întreţinerea şi funcţionalitatea parcului auto, conform legislației în vigoare;
  • Transportă beneficiarii instituției la şcoli, spitale şi în alte locaţii, precum şi salariaţii la instituţii subordonate Consiliului Local, în interesul instituției, atunci când situaţia o impune;
  • Face propuneri pentru aprovizionarea instituţiei cu carburanți şi calculează consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;
  • Eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor și ține evidența acestora urmărind încadrarea în cotele de consum de carburant alocate lunar unității;
  • Monitorizează modul de completare a foilor de parcurs în vederea exploatării în condiții de legalitate a parcului auto; calculează foile de parcurs ale autovehiculelor;
  • Întocmește și ține evidența rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor; urmărește și ține evidența stării tehnice a autovehiculelor, anunțând în timp util necesitatea efectuării reviziei tehnice a autovehiculului;
  • Urmărește plata obligațiilor unității către stat pentru autovehiculele din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.
  • Gestionează contractele de: servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, întreținere și toaletare spații verzi;
  • Răspunde de executarea serviciului de curățenie în clădirile în care își desfășoară activitatea salariații D.G.A.S.P.C., prin verificarea permanentă a spațiilor interioare ale sediilor.
  • Întreprinde măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor şi apei, supraveghează să nu existe consumatori nejustificați;

               

Coordonate de contact:

Șef centru: Belu-Sima Elena Daniela
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro