Serviciul Management Administrativ și IT este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General Adjunct Economic din cadrul Direcției Economice, este condus de un șef birou și are ca principale atribuţii:

 

 • Identifică şi stabileşte în mod eficient volumul şi necesitățile în vederea desfăşurării activității de ansamblu a instituţiei;
 • Întocmește documentația premergatoare demarării procedurilor de achiziție privind serviciile de: telefonie, mentenanţă centrale telefonice, acces internet, mentenanţă reţea şi acces internet, mentenanţă clădiri, lucrări de construcţii şi reparaţii, mentenanţă şi reparaţii instalaţii sanitare, mentenanţă I.T. şi periferice, mentenanţă şi reparaţii electrocasnice, cablu TV, mentenanță și reparații aer condiționat, sisteme anti-efracție si anti-incendiu, supraveghere video, mentenanță si reparații centrale termice;
 • Recepționează serviciile ce fac obiectul contractelor aflate în derulare, urmarește și monitorizează respectarea clauzelor, în vederea centralizării documentelor ce stau la baza efectuării plaților de către departamentul de specialitate;
 • Primeşte si centralizează solicitările scrise ale compartimentelor din subordinea DGASPC privind serviciile asigurate;
 • Centralizează, urmăreşte şi asigură distribuirea şi redistribuirea abonamentelor de telefonie mobilă pentru personalul angajat al instituţiei;
 •   Identifică disfuncţionalităţile apărute la nivelul instituţiei privind sistemele I.T. (Information Technology) şi propune achiziţia de echipamente informatice şi servicii în vederea remedierii;
 • Propune achiziţia de programe informatice şi materiale consumabile pentru sistemele informatice;
 • Întreţine sistemele I.T. din cadrul instituţiei în ceea ce priveşte instalarea programelor interne, repararea şi actualizarea de software dedicat institutiei;
 • Asigură buna funcţionare a sistemului informatic prin oferirea suportului I.T. utilizatorilor şi prin menţinerea resurselor de tehnologie a informaţiei hard în stare optimă de funcţionare;
 • Urmăreşte facturile de servicii în scopul administrării cheltuielilor raţionale, respectării valorilor contractuale și acordă “Bun de plată”;
 • Întocmește planificarea bugetară anuală aferentă serviciilor menționate în prezentul regulament și o trasmite spre centralizare către compartimentele de specialitate;

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Andrei Cristache
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro