Direcţia Resurse Umane este un compartiment funcţional în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General şi este condus de un Director Executiv, care are următoarele atribuţii principale:

  • Conduce, coordonează şi controlează serviciile de specialitate din organigramă acestei direcţiei;
  • Repartizează cererile şi lucrările serviciilor din subordine;
  • Se subordonează şi răspunde în faţă Directorului General;
  • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul General.

 

Coordonate de contact:
Director Executiv: Cerasela Antonescu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100 int. 120
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro