Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului are o importanță deosebită prin  intervenţia specializată şi acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, punându-se accent deosebit pe oferirea de servicii de calitate în conformitate cu standardele minime de calitate în domeniu şi pe dezvoltarea serviciilor destinate acestor categorii sociale vulnerabile.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului are atribuţii centrate pe implementarea strategiei locale privind sistemul de protecţie a copilului, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă, urmărind obiectivele strategiei guvernamentale în domeniu.

Scopul activităţii Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului este centrat pe intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate prin acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate, precum şi familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens.

Totodată, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului promovează şi garantează respectarea drepturilor copiilor, asigurând prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinţilor săi.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului implică societatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

Direcţia pentru Protecţia Copilului conduce, coordonează şi controlează activitatea fiecărui compartiment din subordinea sa.

Coordonate de contact:
Director: Alexandru Păscălin
Adresa: str. Parfumului nr.2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100 int.106
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro