Direcţia Juridică este un compartiment funcţional în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General şi este condusă de un Director Executiv, care următoarele atribuţii principale:

  • Conduce, coordonează şi controlează serviciile de specialitate din organigramă Direcţiei Juridice;
  • Repartizează cererile şi adresele cu caracter juridic serviciilor din subordine;
  • Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea legilor şi actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituţiei sau la cererea compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme din sfera de competenţă a instituţiei;
  • Se subordonează şi răspunde în faţa Directorului General;
  • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul General.

Coordonate de contact:
Director: Vasile Dobranici
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100 int.128
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro