Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

Registratură 1

Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101
Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Registratură 2

Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3 (intrarea se face din Aleea Barajul Uzului)
Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101
Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, compartiment care primeşte solicitările de acordare a prestaţiilor sociale şi a facilităţilor  pentru persoanele cu handicap şi asigură consilierea acestora în vederea obţinerii tuturor drepturilor care li se cuvin are program de lucru cu publicul, astfel:

Luni: 09:00 – 18:00;

Marti, miercuri, joi: 09:00 – 13:00.

Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului (Serviciul Management de Caz, Serviciul Asistență Maternală, Biroul Plasament Familial)

Adresa: Strada Vasile Lucaciu, nr. 34, Sector 3

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI-JOI: 09.00-15.00

PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUȚIEI:

LUNI-JOI:08.00-16.30
VINERI: 08.00-14.00