Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

Registratură 1

Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100;021.341.07.13
Fax: 0372.126.101
Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Registratură 2

Adresa: bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3 (intrarea se face din Aleea Barajul Uzului)
Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101
Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, compartiment care primeşte solicitările de acordare a prestaţiilor sociale şi a facilităţilor  pentru persoanele cu handicap şi asigură consilierea acestora în vederea obţinerii tuturor drepturilor care li se cuvin va avea în perioada 01.10.2019 – 31.12.2019, programul de lucru cu publicul modificat, astfel:

Luni – Joi : 09.00 – 13.00

Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului (Serviciul Management de Caz,Serviciul Asistență Maternală,Biroul Plasament Familial)

Adresa:str. Vasile Lucaciu nr.34

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI-JOI: 09.00-15.00

PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUȚIEI:

LUNI-JOI:08.00-16.30
VINERI: 08.00-14.00