Ajutorul de înmormântare se acordă în baza LEGII nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).

a) Cine poate beneficia?

  • Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul sau părintele, tutorele, curatorul sau moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

b) De ce poate beneficia?

  • Ajutor financiar, reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea.

c) Acte necesare:  

  • cerere;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • certificatul de deces;
  • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator;
  • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

d) Unde se depun dosarele:

  • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19;
  • E-mail: office@dgaspc3.ro
  • Program de lucru cu publicul: Luni – joi: 09:00 – 15:00.