Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică se subordonează Directorului Direcției Proiecte și Comunicare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 și are ca atribuţii:

 • lntroducerea în aplicația „Sistemul Unitar de Raportare a Deceselor” a documentelor persoanelor adulte cu dizabilități decedate ocrotite în centrele de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3;
 • Completarea datelor  în Registrul special al victimelor infracțiunilor cu informațiile din fișele de date ale victimelor, furnizate de serviciile de specialitate;
 • Actualizarea lunară a bazelor  de date cu toate categoriile de  beneficiari de beneficii sociale aflați în evidența instituției;
 • Actualizarea lunară a situației  privind copiii cu certificate de încadrare în grad de handicap aflați în sistemul de protecție specială;
 • Actualizarea lunară a situației  privind beneficiarii din apartamentele de tip familial;
 • Întocmirea anuală a situației nominale cu intrările și ieșirile beneficiarilor din sistemul de protecție specială;
 • Întocmirea anuală a situației pentru Planul de acțiune pentru perioada 2022-2027, a Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei solicitat de Instituția Prefectului Municipiului București cu datele statistice gestionate de compartimentul Monitorizare,Analiză Statistică;
 • Elaborarea și transmiterea anuală către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București a situației nominale privind copiii care beneficiază de drepturile prevăzute în baza OUG 104/2018 privind implementarea programului guvernamental ,,gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”;
 • Elaborarea și transmiterea periodică a Chestionarelor de Monitorizare către Ministerul Muncii și Justiției Sociale privind activitatea furnizorilor publici și privați care au acordat servicii sociale în anul anterior;
 • Îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin în calitate de administrator al platformei informatice E-asistență socială, creată în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS-S11 MMSS”;
 • Îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin în calitate de administrator al Sistemului Integrat Național pentru Adopție;
 • Îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin in calitate de administrator al Sistemului Național de Management privind Dizabilitatea;
 • Primirea, analizarea și înregistrarea în ecosistemul interinstituțional interconectat și interoperabil ConectX a petițiilor adresate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, repartizate compartimentului.

Coordonate de contact:
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100, int.110
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro