Direcţia  Proiecte și Comunicare are ca misiune implementarea programelor şi proiectelor, elaborarea strategiei de dezvoltare a D.G.A.S.P.C. Sector 3 şi a planurilor de implementare în concordanță cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3.

De asemenea, monitorizează punerea în aplicare a strategiei în vederea aplicării politicii de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Totodată, Direcţia Programe, Proiecte și Comunicare concepe activități reunite în cadrul unor proiecte, pentru oferirea către populația cu nevoi speciale din comunitatea sectorului 3 unor servicii de asistență socială și protecție a copilului.

Coordonate de contact:
Director: Carmen Duca
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100, int.107
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro