Direcţia Protecție Socială asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială și a măsurilor de protecție și asistență socială pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane singure, familii, copii, precum și pentru oricare persoană aflată în nevoie, prin servicii specializate pentru toate categoriile de persoane defavorizate aflate în dificultate și într-un grad de risc social.

Serviciile de asistenţă socială se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • persoane cu handicap;
 • persoane singure;
 • persoane vârstnice;
 • orice persoanã aflatã în nevoie.

Direcţia  Protecție Socială vine în ajutorul celor defavorizați prin:

 • Acordarea de suport material și financiar persoanelor aflate în nevoie;
 • Evaluarea persoanelor cu nevoi (instituţionalizate şi neinstituţionalizate), elaborarea planurilor individuale de intervenţie şi stabilirea nevoilor acestora.
 • Asigurarea de servicii de consultanță juridică și consiliere psihologică;
 • Înfiinţarea de servicii comunitare alternative;
 • Formarea/perfecţionarea reţelelor de asistenţi personali şi asisţenti sociali care asigurã asistenţa şi îngrijirea persoanelor cu handicap şi  vârstnice;
 • Implementarea şi monitorizarea respectãrii legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului fizic;
 • Promovarea unor mãsuri sociale de protecţie bazate pe respectarea drepturilor omului, privind egalizarea şanselor de participare a persoanelor cu handicap la viaţa economică şi socială a comunităţii, combaterea discriminarii şi a excluziunii sociale;
 • Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap de a avea acces la educaţie, orientare şi formare profesionalã şi participare la viaţa socialã, în scopul îmbunãtãţirii atitudinii şi a comportamentului faţã de aceastã categorie de persoane;
 • Iniţierea unor proiecte cu asociaţii, instituţii publice de protecţie specialã şi învãţãmânt special, organizaţii neguvernamentale din România şi din alte ţari, în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice;
 • Promovarea principiului transparenţei şi al antrenării tuturor organismelor implicate în sistemul de furnizare a serviciilor, în scopul creșterii calităţii vieţii şi reintegrãrii sociale a persoanelor defavorizate.

Acţiunile Direcţiei de Protecţie Socială sunt orientate cãtre prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc pentru persoanele aflate în dificultate, pe care ele sau familiile lor sunt încapabile sã le soluţioneze.

Coordonate de contact:
Director: Daniela Corlan
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100 int.134
Fax:0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro