Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Primește orice sesizare privind semnalarea unor cazuri de violență în familie, orice formă de abuz asupra copiilor, exploatarea prin muncă a copiilor, trafic de copii/persoane, copii români migranți victime ale unor forme de violență pe teritoriul altor state, repatrieri;
 • Efectuează evaluarea inițială și orientează prin note scrise beneficiarii, în funcție de nevoile identificate,  spre serviciile specializate rezolvării nevoilor persoanei adulte în situație de risc;
 • Organizează și participă la incursiuni stradale în vederea identificării și evaluării inițiale a cazurilor de cerșetorie, copii ai străzii, persoane fără adăpost, colaborând în acest sens atât cu Poliția în vederea întocmirii proceselor verbale cât și cu Adăposturile pentru copii și adulți și Serviciile de specialitate din cadrul DGASPC, în vederea instrumentării cazurilor.
 • Răspunde pentru organizarea și funcționarea telefonului pentru semnalarea cazurilor de urgență in domeniul asistenței sociale, care necesită intervenție rapidă, colaborând cu serviciile de specialitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și organele de poliție, conform legilor în vigoare;
 • Completează fișa de semnalare a cazurilor, care va face parte din dosarul cazului;
 • Ține evidența apelurilor primite și întocmește note telefonice privind sesizarea primită, transmite prin note interne cazul către serviciile competente în funcție de problema identificată;
 • Efectuează deplasări imediate și evaluări inițiale prin intermediul echipei mobile pentru cazurile semnalate la telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență în domeniul asistenței sociale;
 • Participă, în urma notificării executorilor judecătorești la evacuări, executări silite în vederea identificării nevoilor copiilor, persoanelor, pentru oferirea serviciilor sociale potrivite, acolo unde este cazul redirecționand cazurile către serviciile de specialitate;
 • În cazul confirmării unei sesizări de abuz asupra copilului, sesizează Serviciul Asistență socială în domeniul protecției drepturilor copilului și Poliția în vederea întocmirii procesului verbal și instrumentării cazului pentru dispunerea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • Desemnează persoana care face parte din echipa intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale și Adapostul pentru Victimele Violenței în Familie “Sf. Maria“, Serviciul Asistență Socială Comunitară pentru Persoane Vârstnice, Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap Adulte, Serviciul Prevenire Marginaluzare Socială și Serviciul de Asistență Socială în Domeniul Protecției  Copilului în vederea instrumentării cazurilor;
 • Întocmește dipozițiile de admisie în cadru Adapostului pentru victimele violenței în familie și le supune aprobării Directorului General;
 • Inițiază stabilirea unor parteneriate cu ONG-uri care desfășoară activități în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și violenței domestice.

 

Coordonate de contact:

Șef serviciu: Urlan Liviu
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
0728.729.797 – TELEFON DE URGENŢĂ Protecție Socială
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro