Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General Adjunct Protecție Socială și este condus de un șef serviciu. Serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Primeşte în regim de urgenţă sesizări telefonice, atât la numărul de telefon de urgenţă al Serviciului – 0728729797, cât şi sesizări scrise, cazuri ce privesc violenţa în familie, orice formă de abuz asupra copiilor (ce necesită intervenție imediată) și repatrieri;
 • Răspunde pentru organizarea şi funcţionarea Telefonului de urgenţă/Numărului unic ”Din grijă pentru copii” 119 pentru semnalarea cazurilor de urgenţă, în domeniul asistenţei sociale, care necesită intervenţie imediată, colaborând cu serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Sector 3, cât şi cu celelalte instituţii;
 • Echipele mobile din cadrul Serviciului efectuează deplasări imediate în comunitate, conform programului de permanentă, 24 de ore, în toate cele 7 zile ale săptămânii, inclusiv în perioada sărbătorilor legale, în cazuri de violență asupra copiilor, împreună cu ceilalți profesioniști, imediat, după primirea apelului din partea consilierului Numărului unic ”Din grijă pentru copii” 119 sau la telefonul DGASPC, în vederea efectuării unei evaluări inițiale, pentru a stabili situația de urgență/criză în conformitate cu Anexa 1 din Hotărârea nr. 49/2011;
 • Organizează şi participă la incursiuni stradale, în vederea identificării şi evaluării iniţiale a cazurilor de cerşetorie, copii ai străzii, persoane adulte fără adăpost, colaborând în acest sens, atât cu Poliţia, adăposturile pentru copii şi adulţi, cât şi cu serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Sector 3, în vederea instrumentării cazurilor;
 • Transmite prin note interne cazurile, către serviciile competente, în funcţie de problema identificată;
 • Participă, în urma notificării executorilor judecătoreşti, la evacuări şi executări silite, în vederea identificării nevoilor sociale ale copiilor şi persoanelor adulte, redirecţionând cazurile către serviciile de specialitate;
 • Participă, în urma solicitării Instanţei de Judecată sau Secţiilor de Poliţie, la sediul acestora în vederea audierii copiilor care au săvârşit fapte de natură penală sau care au calitatea de martori/ persoane vătămate;
 • Participă, în urma solicitării Secţiilor de Poliţie sau a oricărei persoane fizice sau juridice în baza regulamentelor aprobate prin HCGMB nr. 282/2021 privind modificarea și HCGMB nr. 313/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Muncicipiului București sau HCLS3 nr. 15/2022, în vederea identificării unor posibili aparţinători ai persoanelor decedate pe raza sectorului 3 a Municipiului București;
 • Asigură implementarea procedurii de repatriere în ţară a copiilor români neînsoţiţi, aflaţi pe teritoriul altor state, şi propune măsurile de protecţie specială în favoarea acestora, conform HG 1443/2004 și efectuează anchetele sociale și structura cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat, conform Ordinului 107/2005 emis de către Secretarul de Stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului la solicitarea ANPDCA, şi transmite documentaţia întocmită;
 • Intervine de urgenţă la sediul Secţiilor de Poliţie sau în comunitate în vederea preluării   beneficiarilorinstituţionalizaţi în centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3.

Coordonate de contact:

 • Șef serviciu: Urlan Liviu
  Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
  0728.729.797 – TELEFON DE URGENŢĂ Protecție Socială
 • 119 – ”Din grijă pentru copii” – TELEFON UNIC
 • Fax: 0372.126.101
  E-mail: office@dgaspc3.ro