Finalizarea implementării proiectului„Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779

Finalizarea implementării proiectului„Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779   Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementăii în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 București, a proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779. Valoarea…

AFLĂ MAI MULTE

Proiectul ”Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă” – cod SMIS 135779

Proiectul este implementat de către Primăria Sectorului 3, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Obiective proiect Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității instituționale şi eficientizarea activităţii la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte componentele partajate pe care instituția le exercită alături de celelalte…

AFLĂ MAI MULTE

„Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Proiectul „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 4 OS 4.5 și 4.14. Proiectul este relevant faţă de POCU, concentrându-se pe creșterea calității sistemului de asistență socială, prin dezvoltarea și introducerea de proceduri și instrumente, precum și creșterea numărului de…

AFLĂ MAI MULTE

Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități

Centrul este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 SEE în cadrul priectului „Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități. Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor,…

AFLĂ MAI MULTE

Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare

Asociația Help Autism, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, implementează proiectul ”Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare”. Întregul demers își propune creșterea gradului de conștientizare și accesului la furnizarea de servicii sociale pentru depistarea precoce a copiilor cu întârziere în dezvoltare (întârziere de limbaj, tulburări de…

AFLĂ MAI MULTE

Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) derulează proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe…

AFLĂ MAI MULTE

Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism

Proiectul ”Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism”, cod SMIS 19363, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 -2013”, Axa prioritară 2: Îmbunataţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniului major de intervenţie 2.1 „ Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, Operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate…

AFLĂ MAI MULTE

”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 implementeaza proiectul ”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă” – POSDRU/122/6.2/G/124041, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investeşte în oameni !”, axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a…

AFLĂ MAI MULTE

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Fundația Dezvoltarea Popoarelor, împreună cu cei opt parteneri ai săi implementează proiectul Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! Durata proiectului este de 3 ani, a început în septembrie 2010 și se va finaliza în noiembrie 2013.…

AFLĂ MAI MULTE

Modernizarea și mansardarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte Vitan – București, Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Sector 3 București a demarat activitațile proiectul “Modernizarea și mansardarea centrului de îngrijire și asistentă pentru persoane adulte – Vitan”, COD SMIS 32872. Proiectul se va derula în perioada 09.05.2013 – 09.06.2015 și este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, axa…

AFLĂ MAI MULTE