„Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Proiectul „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 4 OS 4.5 și 4.14. Proiectul este relevant faţă de POCU, concentrându-se pe creșterea calității sistemului de asistență socială, prin dezvoltarea și introducerea de proceduri și instrumente, precum și creșterea numărului de…

AFLĂ MAI MULTE

Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități

Centrul este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 SEE în cadrul priectului „Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități. Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor,…

AFLĂ MAI MULTE

Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare

Asociația Help Autism, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, implementează proiectul ”Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare”. Întregul demers își propune creșterea gradului de conștientizare și accesului la furnizarea de servicii sociale pentru depistarea precoce a copiilor cu întârziere în dezvoltare (întârziere de limbaj, tulburări de…

AFLĂ MAI MULTE

Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) derulează proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe…

AFLĂ MAI MULTE

Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism

Proiectul ”Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism”, cod SMIS 19363, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 -2013”, Axa prioritară 2: Îmbunataţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniului major de intervenţie 2.1 „ Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, Operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate…

AFLĂ MAI MULTE

”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 implementeaza proiectul ”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă” – POSDRU/122/6.2/G/124041, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investeşte în oameni !”, axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a…

AFLĂ MAI MULTE

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Fundația Dezvoltarea Popoarelor, împreună cu cei opt parteneri ai săi implementează proiectul Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! Durata proiectului este de 3 ani, a început în septembrie 2010 și se va finaliza în noiembrie 2013.…

AFLĂ MAI MULTE

Modernizarea și mansardarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte Vitan – București, Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Sector 3 București a demarat activitațile proiectul “Modernizarea și mansardarea centrului de îngrijire și asistentă pentru persoane adulte – Vitan”, COD SMIS 32872. Proiectul se va derula în perioada 09.05.2013 – 09.06.2015 și este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, axa…

AFLĂ MAI MULTE