Indemnizații pentru creștere copil (copil/părinte cu handicap)

Indemnizația pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31 – 37. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19 sau la adresa…

Prestații sociale și facilități pentru copilul cu handicap

Prestații sociale și facilități  pentru copilul cu handicap – se acordă copiilor cu dizabilități cu domiciliu/ reședința pe raza sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Cine poate beneficia? Minorii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului,…

Evaluarea adoptatorului sau a familiei în vederea obţinerea atestatului

Persoana care doreşte să adopte trebuie să se adreseze direcţiei sau O.P.A. pentru a fi informată cu privire la caracteristicile copiilor adoptabili din România, la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei; Evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilităţilor parentale, se analizează îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale…

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei – se acordă în conformitate cu prevederile: LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare Acordarea acestei presțatii…

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție – se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI A STIMULENTULUI DE INSERȚIE SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, etaj 2, camera 19 sau la…

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.  a) Cine poate beneficia? Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp; Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate; Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care…

Sprijin financiar aniversare 100 de ani

Sprijin financiar pentru persoanele vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel putin 100 de ani de viață – se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind acordarea unui sprijin financiar persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel putin 100 de ani de viață. a)  Cine poate beneficia? Persoanele vârstnice care: au…

Sprijin financiar 50 de ani de căsătorie

Sprijin financiar pentru familiile care aniversează cel puțin 50 de ani de căsătorie –  se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel puțin 50 de ani de căsătorie. a) Cine poate beneficia? Persoanele care: au avut domiciliul pe raza sectorului 3 în…

Serviciul Asistență Maternală

Serviciul Asistență Maternală este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Serviciul Asistență Maternală este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează…