Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Max”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: găzduire și hrană ; asistență medicală primară; îngrijire și…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”

Misiunea:  Îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice din sectorul 3 aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele în vigoare. Servicii oferite: servicii de găzduire și hrană; îngrijire personală și medicală; recuperare și readaptare; activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber; asistență…

Centrul de Zi “Lizuca”

Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională. Misiunea Centrului de Zi “Lizuca” este de…

Complex de Servicii „Casa Noastră”

Complexul de Servicii Casa Noastră este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Este structurat pe două componente, având o capacitate de 16 locuri: a) componenta Adapost de zi și noapte pentru copiii…

Centrul de zi „Brândușa”

Centrul de Zi „Brândușa”, funcționează în str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3 București; centrul de Zi „Brândușa”  este un compartiment  în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și  are în subordine Compartimentul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Centrul…

Casa de Tip Familial Crinul Alb

Casa de Tip Familial “Crinul Alb” este un centru de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii, cu vârste cuprinse între 0 – 18 ani, ce face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și este condus de un…

Centrul de Plasament Pinocchio

Centrul de Plasament “Pinocchio” este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Atribuții: Asigură găzduire și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii față de care Comisia/instanța judecatorească a…

Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

Complexul de Servicii ”Noi Orizonturi” are două componente, respectiv Centrul de Integrare Socio Profesională a tinerilor peste 18 ani și Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial. Face parte din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, fiind condus de…

Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități

Centrul este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 SEE în cadrul priectului „Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități. Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor,…

Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare

Asociația Help Autism, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, implementează proiectul ”Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare”. Întregul demers își propune creșterea gradului de conștientizare și accesului la furnizarea de servicii sociale pentru depistarea precoce a copiilor cu întârziere în dezvoltare (întârziere de limbaj, tulburări de…