Complex de Servicii „Unirea”

Complexul de servicii “Unirea” este destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi şi are în componentă o locuinţă protejată “Sf.Paraschiva” şi Centrul de zi “Sf.Lucian”. Misiunea:  Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și menținerea acestora în contextul familial și social.   CENTRUL DE ZI “SF. LUCIAN” Servicii oferite:  servicii de supraveghere și îngrijire pe perioada zilei;  servicii…

Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat”

Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat” este un centru modern, un spaţiu de relaxare şi agrement pentru pensionarii din sectorul 3, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă. Clubul Seniorilor  „Râmnicu Sărat” facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Max”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: găzduire și hrană ; asistență medicală primară; îngrijire și…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”

Misiunea:  Îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice din sectorul 3 aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele în vigoare. Servicii oferite: servicii de găzduire și hrană; îngrijire personală și medicală; recuperare și readaptare; activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber; asistență…

Centrul de Zi “Lizuca”

Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională. Misiunea Centrului de Zi “Lizuca” este de…

Centrul de Zi ”Micul Prinț”

Centrul de Zi ”Micul Prinț” este un serviciu social în subordinea DGASPC Sector 3, având ca misiune asigurarea unor servicii de educație și dezvoltare timpurie pentru copiii aflați în risc de separare de părinți, precum și oferirea de servicii de educație parentală și consiliere psihosocială pentru familiile acestor copii, atât  în vederea depășirii situațiilor de…

Complex de Servicii „Pistruiatul”

Misiunea: Asigură resocializarea copiilor cu vârstă de la 14 până la 18 ani pentru care se vor desfăşura activităţi care să corespundă nevoilor acestora de dezvoltare psiho-intelectuală şi socială, de asistenţă psihologică, juridică, socială şi educaţională. Complexul de Servicii Pistruiatul este structurat pe două componente: Componenta Rezidențială și Componenta de Supraveghere și Monitorizare Servicii oferite: Componenta…

Complex de Servicii „Casa Noastră”

Complexul de Servicii Casa Noastră este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Este structurat pe două componente, având o capacitate de 16 locuri: a) componenta Adapost de zi și noapte pentru copiii…

Centrul de Zi „Licurici”

Misiunea: Misiunea Centrului de zi „Licurici” este de a preveni abandonul şi separarea copilului preșcolar de familia sa. Servicii oferite: asigură beneficiarilor o îngrijire completă pe timpul zilei; asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor; asigură activităţi recreative şi de socializare; asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară; asigură…

Complexul de servicii „Brândușa”

Complexul de Servicii „Brândușa” funcționează în str. Marin Pazon, nr. 2B, sector 3, București. Complexul de Servicii „Brândușa” este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și este organizat astfel: Centrul de Zi „Brândușa”, care are în subordine…