Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 angajează asistenți maternali profesioniști

DGASPC Sector 3 angajează asistenți maternali profesioniști care să primească în grijă un copil aflat într-o situație de dificultate. Ce trebuie să știți despre profesia de asistent maternal profesionist este că acesta va lua în grijă temporar unul sau mai mulți copii, care nu pot să conviețuiască împreună cu părinții lor naturali sau cu protectorii…

ANUNȚ – angajări persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3, prin intermediul poiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor„  cofinanțat din Fondul Social european, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei,  angajează persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști. Pentru detalii vă puteți adresa Serviciului Asistență…

Adăpostul pentru victimele violenței în familie “Sf. Maria”

Misiunea: Adăpostul asigură asistența socială de urgență victimelor violenței în familie/domestice care au reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3, București, în vederea depășirii situației de criză. Servicii oferite: găzduire (cazare și hrană); asistenţă și îngrijire medicală primară; asistență socială; consiliere psihologică; consiliere juridică. Beneficiari: adulți victime ale violenței domestice; cuplul mamă-copil aflat în…

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” cu sediul în strada Codrii Neamțului nr. 4 este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 care se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială, este condus de un șef centru. Beneficiarii centrului sunt persoanele adulte cu încadrare în grad…

Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost

Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost este organizat pe două componenete : Componenta rezidențială – îndeplineşte următoarele atribuţii: Oferă servicii pentru adulţii fără adăpost în clădirea situată în Bd. 1 Dec 1918 nr. 9J, iar pentru familiile cu copii serviciile sunt oferite în 4 apartamente sociale: Asigură beneficiarilor servicii de găzduire, hrană, îngrijire pe perioada determinată,…

Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului”

Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” este un centru modern, un spaţiu de relaxare şi agrement pentru seniorii din sectorul 3, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă. Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite menţinerea…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Floarea Speranței”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: servicii de găzduire; servicii de îngrijire şi hrană;…

Complex de Servicii „Unirea”

Complexul de servicii “Unirea” este destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi şi are în componentă o locuinţă protejată “Sf.Paraschiva” şi Centrul de zi “Sf.Lucian”. Misiunea:  Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și menținerea acestora în contextul familial și social.   CENTRUL DE ZI “SF. LUCIAN” Servicii oferite:  servicii de supraveghere și îngrijire pe perioada zilei;  servicii…

Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat”

Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat” este un centru modern, un spaţiu de relaxare şi agrement pentru pensionarii din sectorul 3, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă. Clubul Seniorilor  „Râmnicu Sărat” facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite…