”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 implementeaza proiectul ”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă” – POSDRU/122/6.2/G/124041, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investeşte în oameni !”, axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a…

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Fundația Dezvoltarea Popoarelor, împreună cu cei opt parteneri ai săi implementează proiectul Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! Durata proiectului este de 3 ani, a început în septembrie 2010 și se va finaliza în noiembrie 2013.…

Modernizarea și mansardarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte Vitan – București, Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Sector 3 București a demarat activitațile proiectul “Modernizarea și mansardarea centrului de îngrijire și asistentă pentru persoane adulte – Vitan”, COD SMIS 32872. Proiectul se va derula în perioada 09.05.2013 – 09.06.2015 și este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, axa…

Monitorizarea Postadopție

Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă; În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadopţie se realizează de către direcţia…

Încuviințarea adopției

Încuviințarea adopției: Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti; Cererea de încuviinţare a adoptiei poate fi introdusă direct de către adoptator sau familia adoptatoare, în situaţia adopţiei persoanei care a dobandit capacitate deplină de exerciţiu, şi, în cazul adopţiei copilului, de către soţul părintelui firesc sau adoptiv. În toate celelalte cazuri cererea de încuviinţare a…

Cardul european pentru adulți și copii cu dizabilități

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul VS/2015/0429 – “Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, (Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta). Deținătorul Cardului European pentru Dizabilitate beneficiază de…

Potrivirea între adoptator și copilul adoptabil

Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare; Potrivirea se realizează acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care…

Obținerea Atestatului de Persoană Aptă să Adopte

Raportul final de evaluare întocmit de către echipa de evaluare se comunică adoptatorului/familiei doptatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizare; In cazul în care rezultatul evaluării conține propunerea de eliberare a atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, directorul direcţiei competente emite dispoziţia privind eliberarea atestatului; În cazul în care rezultatul evaluării este…

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

Prestațiile sociale și facilitățile  pentru persoanele adulte cu handicap – se acordă persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Cine poate beneficia? Adulții care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap…