Anunț achiziție pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii socio-medicale de natură socială la domiciliu/îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul in sectorul 3”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii socio-medicale de natură socială la domiciliu/îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în sectorul 3” Documente Utile proces verbal privind consemnarea ofertelor depuse Descarca Formulare…

ANUNȚ organizare CONCURS de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale în data de 23.02.2024

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale în data de 23.02.2024. Documente Utile Rezultate finale concurs din 23.02.2024 Descarca Rezultate proba interviu pt conc 23.02.2024 Descarca Rezultate proba scrisa 23.02.2024 Descarca Selectia…

ANUNȚ organizare CONCURS de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale în data de 22.02.2024

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale în data de 22.02.2024. Documente Utile Rezultate finale concurs din 22.02.2024 Descarca Rezultat soluționare contestație la proba interviu a concursului din data de 22.03.2024 Descarca…

Finalizarea implementării proiectului„Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779

Finalizarea implementării proiectului„Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779   Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementăii în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 București, a proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779. Valoarea…

ANUNȚ CONCURS de recrutare pentru funcții publice de execuție organizat în data de 11.01.2024

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru funcții publice de execuție în data de 11.01.2024. Documente Utile Rezultate finale la concursul din data de 11.01.2024 Descarca Rezultate proba interviu concurs organizat in data de 11.01.2024 Descarca…

• Anunț privind acordarea venitului minim de incluziune

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 anunță faptul că toți beneficiarii actuali de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei trebuie să depună, până la data de 31 decembrie 2023, o nouă solicitare pentru a primi venitul minim de incluziune (VMI). Acest demers este esențial pentru nu pierde dreptul de acordare al venitului…

ANUNȚ CONCURS de promovare a personalului contractual organizat în data de 13.12.2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, anunță organizarea unui concurs de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare în data de 13.12.2023. Documente Utile Rezultate proba interviu concurs organizat in data de 13.12.2023 Descarca Rezultate proba scrisa promovare…

ANUNȚ CONCURS de promovare în grad profesional pentru funcții publice organizat în data de 05.12.2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, anunță organizarea unui concurs de promovare în grad profesional pentru funcții publice în data de 05.12.2023. Documente Utile Borderou rezultate finale concurs de promovare in grad organizat in data de 05.12.2023 Descarca Rezultate interviu promovare FP…

• Anunț publicitate – atribuire contract de tip Acord-Cadru pentru prestare servicii sociale cu cazare pentru persoane cu diferite tipuri de dizabilitati sau aflate in incapacitate de actiune

ANUNȚ DE PUBLICITATE   Autoritatea/entitatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3 cu sediul în str. Parfumului nr.2-4, Sector 3, Bucureşti, Telefon +40 372126100 fax +40 213 400270, email achizitii@dgaspc3.ro. În scopul atribuirii contractului de tip Acord-Cadru pentru prestarea „Servicii sociale cu cazare pentru persoane cu diferite tipuri de dizabilități sau aflate în incapacitate…