Potrivirea între adoptator și copilul adoptabil

Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare; Potrivirea se realizează acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care…

Obținerea Atestatului de Persoană Aptă să Adopte

Raportul final de evaluare întocmit de către echipa de evaluare se comunică adoptatorului/familiei doptatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizare; In cazul în care rezultatul evaluării conține propunerea de eliberare a atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, directorul direcţiei competente emite dispoziţia privind eliberarea atestatului; În cazul în care rezultatul evaluării este…

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

Prestațiile sociale și facilitățile  pentru persoanele adulte cu handicap – se acordă persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Cine poate beneficia? Adulții care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap…

Indemnizații pentru creștere copil (copil/părinte cu handicap)

Indemnizația pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31 – 37. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19 sau la adresa…

Prestații sociale și facilități pentru copilul cu handicap

Prestații sociale și facilități  pentru copilul cu handicap – se acordă copiilor cu dizabilități cu domiciliu/ reședința pe raza sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Cine poate beneficia? Minorii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului,…

Evaluarea adoptatorului sau a familiei în vederea obţinerea atestatului

Persoana care doreşte să adopte trebuie să se adreseze direcţiei sau O.P.A. pentru a fi informată cu privire la caracteristicile copiilor adoptabili din România, la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei; Evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilităţilor parentale, se analizează îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale…

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei – se acordă în conformitate cu prevederile: LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare Acordarea acestei presțatii…

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție – se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI A STIMULENTULUI DE INSERȚIE SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, etaj 2, camera 19 sau la…

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.  a) Cine poate beneficia? Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp; Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate; Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care…