Centrul de Primire în Regim de Urgență

Misiunea:  Asigură dezvoltarea armonioasă pentru copiii/tinerii separaţi temporar sau definitiv de familiile lor, pentru care a fost dispusă o masură de protecţie specială la apartamentele de tip familial sau centrele de plasament. Servicii oferite: Găzduire; Educaţie formală şi non-formală; Sprijin emoţional; Consiliere psihologică; Menţinerea stării de sănătate în parametrii optimi; Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independenţa;…

Centrul de Plasament Pinocchio

Centrul de Plasament “Pinocchio” este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Atribuții: Asigură găzduire și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii față de care Comisia/instanța judecatorească a…

Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

Complexul de Servicii ”Noi Orizonturi” are două componente, respectiv Centrul de Integrare Socio Profesională a tinerilor peste 18 ani și Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial. Face parte din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, fiind condus de…

Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități

Centrul este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 SEE în cadrul priectului „Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități. Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor,…

Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare

Asociația Help Autism, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, implementează proiectul ”Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare”. Întregul demers își propune creșterea gradului de conștientizare și accesului la furnizarea de servicii sociale pentru depistarea precoce a copiilor cu întârziere în dezvoltare (întârziere de limbaj, tulburări de…

Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) derulează proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe…

Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) derulează proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe…

Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism

Proiectul ”Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism”, cod SMIS 19363, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 -2013”, Axa prioritară 2: Îmbunataţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniului major de intervenţie 2.1 „ Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, Operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate…

”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 implementeaza proiectul ”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă” – POSDRU/122/6.2/G/124041, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investeşte în oameni !”, axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a…

Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Fundația Dezvoltarea Popoarelor, împreună cu cei opt parteneri ai săi implementează proiectul Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! Durata proiectului este de 3 ani, a început în septembrie 2010 și se va finaliza în noiembrie 2013.…