Prestaţii financiare excepţionale pentru copii

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.  a) Cine poate beneficia? Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp; Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate; Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care…

Sprijin financiar aniversare 100 de ani

Sprijin financiar pentru persoanele vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel putin 100 de ani de viață – se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind acordarea unui sprijin financiar persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel putin 100 de ani de viață. a)  Cine poate beneficia? Persoanele vârstnice care: au…

Sprijin financiar 50 de ani de căsătorie

Sprijin financiar pentru familiile care aniversează cel puțin 50 de ani de căsătorie –  se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel puțin 50 de ani de căsătorie. a) Cine poate beneficia? Persoanele care: au avut domiciliul pe raza sectorului 3 în…

Serviciul Asistență Maternală

Serviciul Asistență Maternală este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Serviciul Asistență Maternală este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează…

Serviciul Plasament Familial

Serviciul Plasament Familial face parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Funcționează ca un serviciu de specialitate, în conformitate cu standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor…

Serviciul Management de Caz

Serviciul Management de Caz este un compartiment în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului  și este condus de un șef serviciu.  Atribuții: Asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; Asigură respectarea etapelor managementului de caz; Colaborează cu responsabilii…

Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului

Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef centru. Atribuții: oferă servicii și prestații financiare elevilor, cu vârsta între 6-18 ani, venind în sprijinul familiei, în vederea…

Serviciul de Asistență Socială în Domeniul Protecției Drepturilor Copilului

Serviciul de Asistență Socială în Domeniul Protecției Drepturilor Copilului este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Atribuţii: Evaluează şi monitorizează familiile cu copii aflate în situaţie de criză, cu risc…