Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei – se acordă în conformitate cu prevederile: Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare Acordarea acestei presțatii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea…

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție – se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI A STIMULENTULUI DE INSERȚIE SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, etaj 2, camera 19 sau la…

Alocaţii de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii – se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993 cu modificările și completările ulterioare. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA ALOCAȚIEI DE STAT SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19 sau la adresa de e-mail alocatii@dgaspc3.ro . Program de lucru cu publicul: Luni – Joi:…

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.  a) Cine poate beneficia? Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp; Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate; Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care…

Sprijin financiar aniversare 100 de ani

Sprijin financiar pentru persoanele vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel putin 100 de ani de viață – se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind acordarea unui sprijin financiar persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel putin 100 de ani de viață. a)  Cine poate beneficia? Persoanele vârstnice care: au…

Sprijin financiar 50 de ani de căsătorie

Sprijin financiar pentru familiile care aniversează cel puțin 50 de ani de căsătorie –  se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel puțin 50 de ani de căsătorie. a) Cine poate beneficia? Persoanele care: au avut domiciliul pe raza sectorului 3 în…

Centrul de Consiliere și Resurse

Centrul de Consiliere și Resurse este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct Protecție Socială și este condus de un șef de centru. Atribuții: Asigură consiliere psihologică, individuală sau de grup, pentru următoarele tipuri de beneficiari:persoane aflate în dificultate, sănătoase din punct de…

Serviciul Asistență Maternală

Serviciul Asistență Maternală este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Serviciul Asistență Maternală este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează…

Serviciul Plasament Familial

Serviciul Plasament Familial este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului, este condus de un șef birou și are următoarele atribuţii: Evaluează garanţiile morale şi materiale ale familiilor/persoanelor care doresc să ia în plasament un copil pentru care…

Serviciul Management de Caz

Serviciul Management de Caz este un compartiment în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului  și este condus de un șef serviciu.  Atribuții: Asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; Asigură respectarea etapelor managementului de caz; Colaborează cu responsabilii…