Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.

 a) Cine poate beneficia?

 • Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp;
 • Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate;
 • Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care s-a dispus măsură de protecţie specială/tutela;
 • Copiii ai căror părinţi sunt în proces de desfacere a căsătoriei, sunt separaţi în fapt, sau locuiesc încă împreună însă nu se gospodăresc împreună;
 • Copiii a căror familie naturală sau de plasament are în creştere şi îngrijire copii cu dizabilitate gravă sau accentuată;
 • Copii a căror familie este beneficiară de alocaţie de susţinere ;
 • Copiii ai căror părinţi/părinte/reprezentant legal execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a/au fost eliberat/eliberaţi recent, cu condiţia ca acesta/aceştia să fie în evidenţă AMOFM pentru identificarea unui loc de muncă.
 • Copiii din familiile ai căror părinţi/reprezentanţi legali sau fraţi/surori sunt diagnosticaţi cu boli cronice care necesită costuri ridicate pentru tratament permanent;

    b) De ce poate beneficia?

 • Prestațiile financiare excepționale se acordă anual sub formă de tichete sociale.

   c) Condiţii de eligibilitate 

Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească potenţialul beneficiar ( familia/reprezentantul legal ) de prestaţii financiare excepţionale sunt următoarele:

 • Cerea scrisă a părintelui său a reprezentantului legal al copilului ;
 • Venitul /membru familie să nu depăşească valoarea indicatorului social de referinţă;
 • La acestea se adăugă instrumentele specifice asistenţei sociale:
 • Ancheta socială care vizează atât testarea mijloacelor de trai (în vederea calculării baremului per membru de familie) cât şi identificarea nevoilor potenţialului beneficiar.
 • Planul de servicii şi contractul cu familia/reprezentantul legal al copilului.

     d) Acte necesare:

1. ACTE DE IDENTITATE:

    d) Unde se depun dosarele?

 • Adresa:Str.Parfumului nr.2-4, sector 3
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 09.00 – 15.00  

Documente Utile