Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.

 a) Cine poate beneficia?

 • Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp;
 • Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate;
 • Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care s-a dispus măsură de protecţie specială/tutela;
 • Copiii ai căror părinţi sunt în proces de desfacere a căsătoriei, sunt separaţi în fapt, sau locuiesc încă împreună însă nu se gospodăresc împreună;
 • Copiii a căror familie naturală sau de plasament are în creştere şi îngrijire copii cu dizabilitate gravă sau accentuată;
 • Copii a căror familie este beneficiară de alocaţie de susţinere ;
 • Copiii ai căror părinţi/părinte/reprezentant legal execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a/au fost eliberat/eliberaţi recent, cu condiţia ca acesta/aceştia să fie în evidenţă AMOFM pentru identificarea unui loc de muncă.
 • Copiii din familiile ai căror părinţi/reprezentanţi legali sau fraţi/surori sunt diagnosticaţi cu boli cronice care necesită costuri ridicate pentru tratament permanent;

    b) De ce poate beneficia?

 • Prestațiile financiare excepționale se acordă anual sub formă de tichete sociale.

   c) Condiţii de eligibilitate 

Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească potenţialul beneficiar ( familia/reprezentantul legal ) de prestaţii financiare excepţionale sunt următoarele:

 • Cerea scrisă a părintelui său a reprezentantului legal al copilului ;
 • Venitul /membru familie să nu depăşească valoarea indicatorului social de referinţă;
 • La acestea se adăugă instrumentele specifice asistenţei sociale:
 • Ancheta socială care vizează atât testarea mijloacelor de trai (în vederea calculării baremului per membru de familie) cât şi identificarea nevoilor potenţialului beneficiar.
 • Planul de servicii şi contractul cu familia/reprezentantul legal al copilului.

     d) Acte necesare:

1. ACTE DE IDENTITATE:
-buletin /carte de identitate- pentru părinți – copie xerox
-certificate de naștere copii-copii xerox

2.ACTE DE STARE CIVILĂ (căsătorie, divorț, deces) – copie xerox
Hotărâre judecătorească pentru persoane arestate/ dispărute (sau adeverinţă de la Direcţia Generală a Penitenciarelor) – copie
Hotărâre de încredinţare/ plasament/ tutelă – copie

3. ADEVERINŢĂ  DE VENITURI – original
– adeverinţă de salariu net cu specificaţie pt bonuri de masă
– talon pentru orice tip de pensie/ şomaj /indemnizaţie
– decizie de pensionare pentru pensiile medicale
– talon de alocaţie de stat pentru copiii
– adeverinţă de venituri de la Administraţia Financiară
– adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă şi Şomaj – în cazul în care solicitantul nu are un loc de muncă cu specificaţia că se află în evid. AMOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă
– declaraţie notarială pe proprie răspundere pentru persoanele care nu/au lucrat cu contr. de muncă dar în prezent nu realizează venituri şi copia cărţii de muncă
– hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pt.copii actualizată  (în cazul în care nu primeşte pensia- declaraţie notarială)

4. CONTRACT CASĂ
– copie xerox sau declaraţie de la proprietarul imobilului ( în cazul în care nu deţine contract)

5. ADEVERINŢE MEDICALĂ
– pentru toţi membrii familiei – certificat de invaliditate/ persoane cu handicap

6. ADEVERINŢE DE ŞCOLARIZARE
– pentru copiii din familie (cu specificaţie pentru bursă socială şi promovare).

Tipizate: Cerere prestații financiare excepționale

    d) Unde se depun dosarele?

 • Adresa:Str.Parfumului nr.2-4, sector 3
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 09.00 – 15.00  

Documente Utile