Cardul european pentru adulți și copii cu dizabilități

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul VS/2015/0429 – “Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, (Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta). Deținătorul Cardului European pentru Dizabilitate beneficiază de…

AFLĂ MAI MULTE

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

Prestațiile sociale și facilitățile  pentru persoanele adulte cu handicap – se acordă persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Cine poate beneficia? Adulții care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap…

AFLĂ MAI MULTE

Prestații sociale și facilități pentru copilul cu handicap

Prestații sociale și facilități  pentru copilul cu handicap – se acordă copiilor cu dizabilități cu domiciliu/ reședința pe raza sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Cine poate beneficia? Minorii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului,…

AFLĂ MAI MULTE