Monitorizarea Postadopție

Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă; În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadopţie se realizează de către direcţia…

AFLĂ MAI MULTE

Încuviințarea adopției

Încuviințarea adopției: Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti; Cererea de încuviinţare a adoptiei poate fi introdusă direct de către adoptator sau familia adoptatoare, în situaţia adopţiei persoanei care a dobandit capacitate deplină de exerciţiu, şi, în cazul adopţiei copilului, de către soţul părintelui firesc sau adoptiv. În toate celelalte cazuri cererea de încuviinţare a…

AFLĂ MAI MULTE

Încredinţarea copilului în vederea adopţiei

NU ESTE NECESARĂ ÎN CAZURILE: Adopţia persoanei care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu; Adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv; Adopţia copilului pentru carea fost deschisă procedura adopţiei şi acesta se află în plasament la unul dintre soţii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puţin 6 luni; Adopţia copilului de…

AFLĂ MAI MULTE

Potrivirea între adoptator și copilul adoptabil

Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare; Potrivirea se realizează acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care…

AFLĂ MAI MULTE

Obținerea Atestatului de Persoană Aptă să Adopte

Raportul final de evaluare întocmit de către echipa de evaluare se comunică adoptatorului/familiei doptatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizare; In cazul în care rezultatul evaluării conține propunerea de eliberare a atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, directorul direcţiei competente emite dispoziţia privind eliberarea atestatului; În cazul în care rezultatul evaluării este…

AFLĂ MAI MULTE

Evaluarea adoptatorului sau a familiei în vederea obţinerea atestatului

Persoana care doreşte să adopte trebuie să se adreseze direcţiei sau O.P.A. pentru a fi informată cu privire la caracteristicile copiilor adoptabili din România, la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei; Evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilităţilor parentale, se analizează îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale…

AFLĂ MAI MULTE