Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

ADOPȚIA POATE FI:

 • adopţie internă –  adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România;
 • adopţie internaţională –  adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar, în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

CINE POATE ADOPTA?

 • familiile (persoane căsătorite)/ sau persoana singură (necăsătorită) care obţine  atestatul de familie/persoană aptă să adopte;
 • persoanele care au capacitate deplinã de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai în vârstã decât cel pe care doresc sã-l adopte.

CINE NU POATE ADOPTA?

 • Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea pornografie infantilă privind traficul de droguri sau precursori nu poate adopta;
 • Persoana ori familia al cărui copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;
 • Persoanele  care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic sau au un handicap mintal sau se găsesc în una din situaţiile prezentate anterior.

DESPRE ADOPȚII!

 • Doua persoane nu pot adopta impreuna, nici simultan si nici succesiv, cu exceptia cazului in care sunt sot si sotie;.
 • Nu poate fi adoptat copilul ai carui parinti firesti nu au implinit 14 ani;
 • Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale, precum si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului;
 • Consimtamantul la adoptie al copilului care a implinit varsta de 10 ani se da in fata instantei judecatoresti

PRINCIPIILE ADOPȚIEI

 • Principiul interesului  superior al copilului;
 • Principiul creșterii și educării copilului într-un mediu familial;
 • Principiul continuității în educarea copilului, ținând seama de originea sa etnică,culturală și lingvistică;
 • Principiul informării copilului și luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta și gradul său de maturitate;
 • Principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției;
 • Principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adaptatorului sau, după caz, ale familiei adaptatoare, precum și în ceea ce privește identitatea părinților firești.

Care este procedura adopţiei interne

Persoanele interesate se pot adresa Serviciului Adoptii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector  3, Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, la numărul de telefon 0372.126.100, interior 115, sau pot accesa site-ul institutiei noastre www.dgaspc3.ro.

Coordonatele serviciului:

Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Șef serviciu: Rodica Ritivoiu
Tel: 0372.126.100 interior 115
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi:   09:00 – 15:00

Documente Utile