Monitorizarea Postadopție

Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă; În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadopţie se realizează de către direcţia…

Încuviințarea adopției

Încuviințarea adopției: Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti; Cererea de încuviinţare a adoptiei poate fi introdusă direct de către adoptator sau familia adoptatoare, în situaţia adopţiei persoanei care a dobandit capacitate deplină de exerciţiu, şi, în cazul adopţiei copilului, de către soţul părintelui firesc sau adoptiv. În toate celelalte cazuri cererea de încuviinţare a…

Cardul european pentru adulți și copii cu dizabilități

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul VS/2015/0429 – “Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, (Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta). Deținătorul Cardului European pentru Dizabilitate beneficiază de…

Potrivirea între adoptator și copilul adoptabil

Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare; Potrivirea se realizează acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care…

Obținerea Atestatului de Persoană Aptă să Adopte

Raportul final de evaluare întocmit de către echipa de evaluare se comunică adoptatorului/familiei doptatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizare; In cazul în care rezultatul evaluării conține propunerea de eliberare a atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, directorul direcţiei competente emite dispoziţia privind eliberarea atestatului; În cazul în care rezultatul evaluării este…

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

Prestațiile sociale și facilitățile  pentru persoanele adulte cu handicap – se acordă persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Cine poate beneficia? Adulții care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap…

Indemnizații pentru creștere copil (copil/părinte cu handicap)

Indemnizația pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31 – 37. DOSARELE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUN LA: Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19 sau la adresa…

Prestații sociale și facilități pentru copilul cu handicap

Prestații sociale și facilități  pentru copilul cu handicap – se acordă copiilor cu dizabilități cu domiciliu/ reședința pe raza sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Cine poate beneficia? Minorii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului,…

Evaluarea adoptatorului sau a familiei în vederea obţinerea atestatului

Persoana care doreşte să adopte trebuie să se adreseze direcţiei sau O.P.A. pentru a fi informată cu privire la caracteristicile copiilor adoptabili din România, la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei; Evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilităţilor parentale, se analizează îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale…