Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” cu sediul în strada Codrii Neamțului nr. 4 este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 care se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială, este condus de un șef centru. Beneficiarii centrului sunt persoanele adulte cu încadrare în grad…

AFLĂ MAI MULTE

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Floarea Speranței”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: servicii de găzduire; servicii de îngrijire şi hrană;…

AFLĂ MAI MULTE

Complex de Servicii „Unirea”

Complexul de servicii “Unirea” este destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi şi are în componentă o locuinţă protejată “Sf.Paraschiva” şi Centrul de zi “Sf.Lucian”. Misiunea:  Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și menținerea acestora în contextul familial și social.   CENTRUL DE ZI “SF. LUCIAN” Servicii oferite:  servicii de supraveghere și îngrijire pe perioada zilei;  servicii…

AFLĂ MAI MULTE

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Max”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: găzduire și hrană ; asistență medicală primară; îngrijire și…

AFLĂ MAI MULTE