Adăpostul pentru victimele violenței în familie “Sf. Maria”

Misiunea: Adăpostul asigură asistența socială de urgență victimelor violenței în familie/domestice care au reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3, București, în vederea depășirii situației de criză. Servicii oferite: găzduire (cazare și hrană); asistenţă și îngrijire medicală primară; asistență socială; consiliere psihologică; consiliere juridică. Beneficiari: adulți victime ale violenței domestice; cuplul mamă-copil aflat în…

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” cu sediul în strada Codrii Neamțului nr. 4 este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 care se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială, este condus de un șef centru. Beneficiarii centrului sunt persoanele adulte cu încadrare în grad…

Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost

Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost este organizat pe două componenete : Componenta rezidențială – îndeplineşte următoarele atribuţii: Oferă servicii pentru adulţii fără adăpost în clădirea situată în Bd. 1 Dec 1918 nr. 9J, iar pentru familiile cu copii serviciile sunt oferite în 4 apartamente sociale: Asigură beneficiarilor servicii de găzduire, hrană, îngrijire pe perioada determinată,…

Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului”

Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” este un centru modern, un spaţiu de relaxare şi agrement pentru seniorii din sectorul 3, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă. Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite menţinerea…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Floarea Speranței”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: servicii de găzduire; servicii de îngrijire şi hrană;…

Complex de Servicii „Unirea”

Complexul de servicii “Unirea” este destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi şi are în componentă o locuinţă protejată “Sf.Paraschiva” şi Centrul de zi “Sf.Lucian”. Misiunea:  Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și menținerea acestora în contextul familial și social.   CENTRUL DE ZI “SF. LUCIAN” Servicii oferite:  servicii de supraveghere și îngrijire pe perioada zilei;  servicii…

Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat”

Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat” este un centru modern, un spaţiu de relaxare şi agrement pentru pensionarii din sectorul 3, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă. Clubul Seniorilor  „Râmnicu Sărat” facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Max”

Misiunea: Misiunea Centrului este asigurarea unui climat apropiat de cel familial pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţilor fizice, psihice şi mentale individuale pentru depăşirea unor situaţii de dependenţă şi dizabilitate, în care persoana adultă cu handicap se poate afla. Servicii oferite: găzduire și hrană ; asistență medicală primară; îngrijire și…

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”

Misiunea:  Îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice din sectorul 3 aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele în vigoare. Servicii oferite: servicii de găzduire și hrană; îngrijire personală și medicală; recuperare și readaptare; activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber; asistență…

Centrul de Zi “Lizuca”

Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională. Misiunea Centrului de Zi “Lizuca” este de…