Biroul Corp Control este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef birou.

Atribuții:

  • Asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în domeniul propriu şi modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor arondaţi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
  • Urmăreşte respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autorităţile statului, a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, a dispoziţiilor emise de Directorul General, precum şi respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de ordine interioară, procedurilor operaţionale etc.;
  • Stabileşte obiectivele controlului astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi obiectivelor de ansamblu şi specifice ale instituţiei;
  • Controlează toate centrele, atât rezidenţiale, cât şi de zi de pe raza sectorului 3, în ceea ce priveşte respectarea calităţii serviciilor acordate, respectarea normelor de igiena în zonele de depozitare a hranei şi în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantităţii şi calităţii hranei, punctualitatea şi profesionalismul angajaţilor la locul de muncă etc;
  • Controlează respectarea prevederilor contractuale şi calitatea serviciilor oferite de centrele private cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate contracte de prestări servicii sociale;
  • Controlează calitatea serviciilor oferite în cadrul activităţilor pentru beneficiari organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 sau partenerii acesteia, desfăşurate în afara sediilor instituţiei (tabere, excursii etc.);
  • În urma anchetelor întreprinse sunt întocmite rapoarte, note şi informări către Directorul General, pe baza concluziilor rezultate fiind formulate recomandări şi propuneri de soluţionare atunci când este cazul;
  • Ori de câte ori este nevoie, poate solicita detaşarea internă sau, la nevoie, contractarea din exterior, a unui specialist pentru o anchetă (medic, expert contabil etc.), în vederea unei desfăşurări adecvate şi pertinente a activităţii;
  • Propune Directorului General stabilirea răspunderii disciplinare, după caz, a persoanelor vinovate prin intermediul întrunirii comisiei disciplinare;
  • Propune Directorului General redirecţionarea anchetelor, atunci când este cazul, către alte instituţii competente.

 

Coordonate de contact:

Șef Birou: Alin Ivanovici
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
Adresa e-mail: office@dgaspc3.ro