Centrul de Zi” Micul Prinț”

Centrul de Zi ”Micul Prinț” este un serviciu social în subordinea DGASPC Sector 3, având ca misiune asigurarea unor servicii de educație și dezvoltare timpurie pentru copiii aflați în risc de separare de părinți, precum și oferirea de servicii de educație parentală și consiliere psihosocială pentru familiile acestor copii, atât  în vederea depășirii situațiilor de…

Complex de Servicii „Pistruiatul”

Misiunea: Asigură resocializarea copiilor cu vârstă de la 14 până la 18 ani pentru care se vor desfăşura activităţi care să corespundă nevoilor acestora de dezvoltare psiho-intelectuală şi socială, de asistenţă psihologică, juridică, socială şi educaţională. Complexul de Servicii Pistruiatul este structurat pe două componente: Componenta Rezidențială și Componenta de Supraveghere și Monitorizare Servicii oferite: Componenta…

Complex de Servicii „Casa Noastră”

Complexul de Servicii Casa Noastră este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Este structurat pe două componente, având o capacitate de 16 locuri: a) componenta Adapost de zi și noapte pentru copiii…

Centrul de Zi „Licurici”

Misiunea: Misiunea Centrului de zi „Licurici” este de a preveni abandonul şi separarea copilului preșcolar de familia sa. Servicii oferite: asigură beneficiarilor o îngrijire completă pe timpul zilei; asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor; asigură activităţi recreative şi de socializare; asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară; asigură…

Complexul de servicii „Brândușa”

Complexul de Servicii „Brândușa” funcționează în str. Marin Pazon, nr. 2B, sector 3, București. Complexul de Servicii „Brândușa” este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și este organizat astfel: Centrul de Zi „Brândușa”, care are în subordine…

Casa de Tip Familial Crinul Alb

Casa de Tip Familial “Crinul Alb” este un centru de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii, cu vârste cuprinse între 0 – 18 ani, ce face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și este condus de un…

Centrul de Primire în Regim de Urgență

Misiunea:  Asigură dezvoltarea armonioasă pentru copiii/tinerii separaţi temporar sau definitiv de familiile lor, pentru care a fost dispusă o masură de protecţie specială la apartamentele de tip familial sau centrele de plasament. Servicii oferite: Găzduire; Educaţie formală şi non-formală; Sprijin emoţional; Consiliere psihologică; Menţinerea stării de sănătate în parametrii optimi; Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independenţa;…

Centrul de Plasament Pinocchio

Centrul de Plasament “Pinocchio” este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Atribuții: Asigură găzduire și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii față de care Comisia/instanța judecatorească a…

Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

Complexul de Servicii ”Noi Orizonturi” are două componente, respectiv Centrul de Integrare Socio Profesională a tinerilor peste 18 ani și Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial. Face parte din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, fiind condus de…

Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități

Centrul este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 SEE în cadrul priectului „Servicii de calitate pentru comunitate: Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități. Centrul de Zi “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor,…