„Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Proiectul „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 4 OS 4.5 și 4.14. Proiectul este relevant faţă de POCU, concentrându-se pe creșterea calității sistemului de asistență socială, prin dezvoltarea și introducerea de proceduri și instrumente, precum și creșterea numărului de…

Invitație de participare „Servicii de proiectare a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare împotriva efracției”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 dorește să vă invite să participați la procedura de achiziție publică  pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare împotriva efracției” Documente Utile SPDE 101419120415570 Descarca SPDE 101419120415571_Redacted Descarca SPDE 101419120414440_Redacted Descarca

Anunț concurs de recrutare pentru funcții publice de execuție

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru funcții publice de execuție în data de 08.01.2020. Documente Utile Rezultate finale pentru concursul organizat în data de 08.01.2020 Descarca Rezultate proba interviu pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.01.2020 Descarca Rezultate proba scrisă pentru concursul…

Anunț concurs de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 organizează examen de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare din cadrul instituției în data de 06.12.2019. Documente Utile Rezultate finale Descarca Informare locație examen promovare Descarca Anunț promovare personal contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare Descarca

Anunț concurs de promovare a personalului contractual la sfârșitul perioadei de debut din data de 13.11.2019

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 organizează examen de promovare a personalului contractual din cadrul instituției, la sfârșitul perioadei de debut. Documente Utile Rezultate finale la concursul de promovare la sfârșitul perioadei de debut organizat în data de 13.11.2019 Descarca Informare privind locul de desfășurare al examenului Descarca Anunt debut 13.11.2019…

Anunț concurs recrutare personal contractual

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în str.Parfumului nr.2-4, sector 3, București, organizează concurs, în data de 19.11.2019, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de natură contractuală  în temeiul legal al H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Documente Utile Rezultatele finale obținute la concursul de…

• „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul…

• Dezbatere publică pe marginea Strategiei de dezvoltare a D.G.A.S.P.C. Sector 3 – 2019-2024

Pornind de la analiza nevoilor sociale identificate la nivelul sectorului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a organizat, miercuri, 21 august a.c., la sediul din Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, Sector 3, o sesiune de consultări pe marginea Strategiei de Dezvoltare a D.G.A.S.P.C. Sector 3 pentru perioada 2019-2024 cât și…