Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3, prin intermediul poiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor„  cofinanțat din Fondul Social european, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei,  angajează persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști.

Pentru detalii vă puteți adresa Serviciului Asistență Maternală, din str. Vasile Lucaciu nr. 34, et.1, sector 3 (Hala Traian), sau la numerele de telefon: 0737788960 și 0737799517.