Anunț achiziție pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii de pază în cadrul sediilor DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii de pază în cadrul sediilor DGASPC Sector 3 și a centrelor din subordine” Documente Utile Proces verbal privind consemnarea ofertelor depuse – Servicii de paza Descarca…