• Creșterea calității serviciilor publice prin simplificare administrativă

În perioada 02 octombrie – 06 octombrie 2023, Sectorul 3 al Municipiului București, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, desfășoară sesiunile de instruire a grupului țintă din cadrul proiectului „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, cod SIPOCA 780/ cod MySMIS 135779, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014…