Anunț achiziție servicii de turism pentru copiii beneficiari ai Casei de Tip Familial Crinul Alb

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați în data de 17.06.2022 la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii de turism aferente taberelor la munte și mare” pentru beneficiarii Casei de Tip Familial Crinul Alb. Documente Utile Formulare Descarca Caiet de…

• D.G.A.S.P.C. Sector 3 anunță numărul de locuri disponibile în cadrul creșelor din subordine, în anul școlar 2022-2023

În vederea asigurării transparenţei instituţionale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 anunță numărul de locuri disponibile pentru înscrierea la creșele din subordinea acesteia, în anul școlar septembrie 2022 – iulie 2023: Denumire creşă Adresă Nr. locuri Creşa Trapezului Al. Prevederii, nr. 3 255 Creșa Titan Aleea Lunca Bradului, nr. 1A 68 Creșa Potcoava Str.…