Invitație de Participare 31.10.2018 – procedura de atribuire a contractului de servicii sociale cu cazare specializate pentru persoane afectate de infecția HIV/SIDA

Autoritatea contractantă invita ofertanți al caror obiect de activitate corespunde cerințelor caietului de sarcini, sa depună oferta în scopul atribuirii contractului de prestare ”Servicii sociale specializate persoanelor afectate de infecția cu HIV/SIDA” cod CPV85311300-5 – servicii sociale pentru copii și tineri.   Anunţ afişat la data de 31.10.2018 Documente Utile Invitație de participare Descarca Caiet de…