Invitație de Participare 17.04.2018 – Servicii de închiriere spațiu cu destinația depozit pentru produse alimentare

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică de servicii având ca obiect  ”Servicii de închiriere spațiu cu destinația depozit pentru produse alimentare”                                        …