Ajutoare sociale acordate in baza LEGII nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.

a) Cine poate beneficia?

Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză sau în stare avansată de pauperitate şi care au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a sectorului 3

b) De ce poate beneficia?

Nivelul lunar prevazut de legislatia in vigoare :

1 PERSOANA…………………………………………170 LEI

2 PERSOANE…………………………………………305 LEI

3 PERSOANE…………………………………………427  LEI

4 PERSOANE…………………………………………529 LEI

5 PERSOANE…………………………………………631 LEI

6 PERSOANE…………………………………………674 LEI

7 PERSOANE…………………………………………718 LEI

8 PERSOANE…………………………………………762 LEI

9 PERSOANE…………………………………………805 LEI

10 PERSOANE………………………………………..849 LEI

11 PERSOANE………………………………………..893 LEI

12 PERSOANE………………………………………..936 LEI


c) Acte necesare

 • Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
 • Documentul de identitate, pasaport sau dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;
 • Certificatul de căsătorie/Hotărâre de divorţ/Acte de deces;
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverinţă eliberată de ALOFM;
 • Adeverinţă de elev sau student;
 • Talon orice tip de pensie;
 • Talon de şomaj;
 • Talon de orice tip de indemnizaţie;
 • Contractul de locuinţă/Schiţa casei/Fişa de calcul a chiriei;
 • Certificat de invaliditate/persoană cu handicap;
 • Carte de muncă;
 • Acte de studii;
 • Act medical din care să reiasă starea de sănătate ( apt pentru prestarea unei munci de interes local ). În cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă;
 • Adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care sa reiasa dacă deţine sau nu proprietăţi, sau terenuri agricole în aceste localităţi.

 d) Tipizate: Cerere ajutor social

 e) Unde se depun dosarele:

 • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19
 • E-mail:office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul: Luni – joi: 09:00 – 15:00.

Documente Utile