Serviciul de Asistență Socială pentru Grupurile Vulnerabile este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Recepţionează produsele alimentare care urmează să fie distribuite, în cadrul Programului Operaţional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD);
 • Ia măsurile necesare pentru depozitarea şi livrarea produselo ralimentare către beneficiari conform legislaţiei în vigoare;
 • Întocmeşte zilnic fişele de magazine şi verifică stocurile;
 • La recepţionarea produselor, verifică dacă stocul fizic coincide cu cel scriptic;
 • Întocmeşte documentele de intrare ( procese verbale predare/primire );
 • Introduce marfă în stoc în baza documentelor de intrare;
 • Verifică termenul de valabilitate al produselor alimentare şi integritatea lor;
 • Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor;
 • Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în depozitul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
 • Efectuează necesarul pentru aprovizionare înainte de epuizarea stocului;
 • Ţine corespondenţa cu Prefectura şi Ministerul fondurilor Europene;
 • Coordonează şi răspunde de activitatea de distribuire a pachetelor alimentare în cadrul programului aprobat prin hotărârea Consiliului Local Sector 3;
 • Coordonează activitatea de verificare a veridicităţii cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere, prin anchete sociale, pentru cel puţin 30% din numărul anual de beneficiari;
 • Înaintează Primarului Sectorului 3 dispoziţiile de acordare sau sistare a ajutorului constând în pachete alimentare;
 • Asigură consilierea persoanelor vulnerabile din sectorul 3, beneficiare ale ajutoarelor sociale oferite în cadrul programelor POAD;
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
 • Asigură confidenţialitatea în legătură cu informaţiile şi documentele din cadrul serviciului;
 • Asigură derularea „Subprogramului de profilaxie a distrofiei la copiii cu vârstă 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, prin administare de lapte praf” în cadrul Programului Naţional VI de Sănătate a Femeii şi Copilului;
 • Întocmeşte şi transmite solicitanţilor răspunsul la petiţiile în legătură cu activităţile desfăşurate în cadrul serviciului.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Florea Geantă
Tel: 0372.126.100 interior 220
Fax:0372.126.101
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12 – 14,  parter, camera 2,sector 3.
E-mail: office@dgaspc3.ro

Programul de lucru cu publicul:
Luni – Joi:  08.00 – 16.30
Vineri:  08.00-14.00