Creşa “Titan“ este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct Economic din cadrul Direcţiei Economice şi este condus de un şef serviciu.

Creşa este un serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară.

Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.

Obiective:

 • să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 • să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 • să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor, să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 • să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
 • să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
 • să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.

Principiile care stau la baza activităţii creşei sunt:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
 • primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului.
 • părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

Prin excepţie, Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.

Creşa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

 • grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
 • grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
 • grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

Creşa îşi desfăşoară activitatea în trei sedii:

 • sediul din al. Lunca Bradului nr. 1A
 • sediul din str. Cerceluş nr. 50-52
 • sediul din bd. Energeticienilor nr. 3

Acte necesare pentru înscrierea copilului la creşă: 

 • Copii după cărţile de identitate ale ambilor părinţi
 • Adeverinţă de salariu pentru ambii părinţi
 • Copia certificatului de naştere a copilului
 • Cerere tip de înscriere
 • Fişă medicală tip pentru înscrierea copilului în colectivitate

Coordonate de contact

Şef centru: David Leana
Adresa: Aleea Lunca Bradului, nr. 1A, Sector 3
Telefon: 021.340.33.64
Email: office@dgaspc3.ro
Capacitate: 245 locuri

Documente Utile