Compartimentul Funcționare Creșe este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 care se subordonează Directorului General Adjunct Economic din cadrul Direcției Economice.

Creșa este un serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educație timpurie copiilor de vârsta antepreșcolară.

Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.

În cadrul creșelor se oferă servicii de îngrijire şi supraveghere, programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, supravegherea, menţinerea stării lor de sănătate şi igienă, asigurarea nutriţiei acestora cu respectarea normelor legale în vigoare, consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

Compartimentul Funcționare Creșe are următoarele atribuții:

  • Monitorizează activitatea creșelor de pe raza sectorului 3, în vederea eficientizării activității acestora;
  • Verifică telefonic şi centralizează zilnic, prezența copiilor în creșe;
  • Centralizează cererile de înscriere în creșe, primite prin Registratură sau online;
  • În limita locurilor disponibile în creșe, înaintează spre avizare Directorului General Adjunct Economic și spre aprobare Directorului General, cererile de înscriere înregistrate;
  • Întocmește, în termen de 30 de zile, răspuns la cererile de înscriere primite;
  • Redactează și completează cu datele necesare, draftul contractului de servicii furnizate în cadrul creșelor;
  • Centralizează referatele de necesitate ale creșelor, le repartizează către departamentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C sector 3 și urmărește soluționarea acestora;
  • Colaborează permanent cu șefii de centre ai creșelor, în vederea optimizării activităților specifice.

 

Creșele subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3: