Invitație de Participare 19.11.2018 – procedura de atribuire a contractului de servicii sociale cu cazare pentru 1 persoană adultă cu dizabilităţi diagnosticată cu HIV

Autoritatea contractantă invita ofertanți al caror obiect de activitate corespunde cerințelor caietului de sarcini, sa depună oferta în scopul atribuirii contractului de prestare ”Servicii sociale de tip residenţial pentru 1 persoană adultă cu dizabilităţi diagnosticate cu HIV ” cod CPV 85311200-4 Servicii sociale pentru persoane cu handicap.   Anunţ afişat la data de 19.11.2018 Documente Utile…

AFLĂ MAI MULTE

Invitație de Participare 31.10.2018 – procedura de atribuire a contractului de servicii sociale cu cazare specializate pentru persoane afectate de infecția HIV/SIDA

Autoritatea contractantă invita ofertanți al caror obiect de activitate corespunde cerințelor caietului de sarcini, sa depună oferta în scopul atribuirii contractului de prestare ”Servicii sociale specializate persoanelor afectate de infecția cu HIV/SIDA” cod CPV85311300-5 – servicii sociale pentru copii și tineri.   Anunţ afişat la data de 31.10.2018 Documente Utile Invitație de participare Descarca Caiet de…

AFLĂ MAI MULTE

Invitație de Participare 23.05.2018 – Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în sectorul 3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică de servicii având ca obiect  `Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în sectorul 3` – cod CPV 85141210-4 – Servicii de îngrijire la domiciliu.   Anunț afișat la data de…

AFLĂ MAI MULTE

Invitație de Participare 23.05.2018 – Servicii medicale de pediatrie pentru creșele din subordinea DGASPC Sector 3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică de servicii având ca obiect  `Servicii medicale de pediatrie pentru creșele din subordinea DGASPC Sector 3` – cod CPV 85121291-9 – Servicii Pediatrie.   Anunț afișat la data de 23.05.2018 Documente Utile Caiet de sarcini…

AFLĂ MAI MULTE

Invitație de Participare 23.05.2018 – Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în sectorul 3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică de servicii având ca obiect  `Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în sectorul 3` – cod CPV 85140000-2 – Diverse servicii de sănătate .   Anunț afișat la data de 23.05.2018…

AFLĂ MAI MULTE

Invitație de Participare 23.04.2018 – Servicii de paza monitorizare si interventie pentru locatiile administrate de DGASPC Secor 3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică de servicii având ca obiect  `Servicii de paza monitorizare si interventie pentru locatiile administrate de DGASPC Secor 3`.   Anunț afișat la data de 23.04.2018 Documente Utile Formulare Descarca Caiet de sarcini-semnat Descarca Invitatie de…

AFLĂ MAI MULTE

Invitație de Participare 17.04.2018 – Servicii de închiriere spațiu cu destinația depozit pentru produse alimentare

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are onoarea să vă invite să participați la procedura de achiziție publică de servicii având ca obiect  ”Servicii de închiriere spațiu cu destinația depozit pentru produse alimentare”                                        …

AFLĂ MAI MULTE