Indemnizații pentru creștere copil (copil/părinte cu handicap)

Indemnizații pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31-37. a) Cine poate beneficia? Oricare dintre părinții firești ai copilului; Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul; Persoana care…

AFLĂ MAI MULTE

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei – se acordă în conformitate cu prevederile: Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare Acordarea acestei presțatii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea…

AFLĂ MAI MULTE

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție – se acordă în conformitate cu prevederile OUG 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului cu modificările și completările ulterioare. INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI a) Cine poate beneficia? Oricare dintre părinții firești ai copilului; Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau…

AFLĂ MAI MULTE

Alocaţii de stat pentru copii

Alocaţii de stat pentru copii – se acordă conform prevederilor Legii 61/1993 cu modificările și completările ulterioare. a) Cine poate beneficia? Copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile școlare până la terminarea acestora fără întrerupere. b) De ce poate beneficia? Cuantum alocație: 200 lei pentru copiii cu vârsta…

AFLĂ MAI MULTE

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii

Prestaţii financiare excepţionale pentru copii  – se acordă în baza Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3.  a) Cine poate beneficia? Copiii aflaţi în grija familiei extinse pentru o perioadă scurtă de timp; Copiii din familii monoparentale sau dezorganizate; Copiii aflaţi în grija familiei extinse şi pentru care…

AFLĂ MAI MULTE